Composició de forces – OBSERVA I ANOTA

A un cos li podem aplicar dues o més forces a la vegada. Però aquestes forces poden tenir igual o diferent intensitat, igual o diferent sentit, igual o diferent direcció i igual o diferent punt d’aplicació.

Mira’t les imatges següents i dedueix què passa en cada cas i com és la intensitat, el sentit, la direcció i el punt d’aplicació en cada dibuix.

Apunta-ho a la teva llibreta i ho comentem a classe.

Pren apunts del què expliqui la professora després.