La representació de les forces – OBSERVA I ANOTA

Com hem comprovat en entrades anteriors, la força és una magnitud, però de magnituds n’hi ha de dos tipus, les escalars i les vectorials.

Escalars: es representen per números, com el temps, la temperatura, la massa, l’energia, etc.

Vectorials: es representen per vectors o fletxes, com la velocitat, l’acceleració, la força, etc. Aquestes magnituds es caracteritzen pel seu mòdul, direcció, sentit i, de vegades, el punt d’aplicació.

Per tant la força és una magnitud vectorial i necessitem un vector o fletxa per representar-la gràficament.

Ara pensa:

Com pots representar cadascun dels elements d’una força amb una sola fletxa?

Aquesta il.lustració potser t’ajudarà: