Pràctica 19 – Reaccions químiques

Des d’aquí et pots descarregar el Guió de pràctiques que hem utilitzat on es detalla exactament què hem fet en cada reacció.

Algunes pistes a tenir en compte:

1. És fonamental indicar el nom de cada un dels reactius amb la seva fórmula química.
2. Recorda que les reaccions poden ser exotèrmiques i endotèrmiques.
3. Tens l’opció d’escriure la llista de material per a cada una de les reaccions o bé fer-ho globalment i escriure per a cada reacció només els resultats.
4. En els resultats no expliquis només  el més evident sinó també tots els detalls que hagis pogut observar.