Imatges sobre relacions entre organismes – OBSERVA

A continuació teniu una galeria d’imatges. Es tracta que sapiguem identificar quina respon a cada una: competència inatrespecífica, competència interespecífica, gregarisme, famñilia, depredació, mutualisme, parasitisme, comensalisme, simbiosi…