Càlculs sobre producció, productivitat i temps de renovació – EXERCICI

Aquest exercici ens permetrà entendre el concepte de producció i descobrir què signifiquen dos paràmetres tròfics més: la productivitat i el temps de renovació.

A la taula es proporcionen dades sobre una parcel·la d’un prat alpí i una d’un bosc tropical.

Producció primària bruta
Despeses de respiració
Biomassa
Nombre d’espècies
Prat alpí
4 g C m-2 dia-1
2 g C m-2 dia-1
2 Kg C m-2
17
Bosc Tropical
6,5 g C m-2dia-1
6 g C m-2 dia-1
6 Kg C m-2
115

Calculeu les produccions primàries netes d’ambdós ecosistemes. Quina part serà disponible per al següent nivell tròfic (herbívors) en cada cas?

Calculeu també la productivitat i el temps re renovació. Demaneu ajuda al professor.

Per acabar feu aquest altre exercici:

Uns estudiants fan una recerca sobre una bassa d’aigua que ha aparegut fa unes setmanes en un gran sot d’una pedrera abandonada. Han estudiat mostres de l’aigua i han observat que abunda una alga unicel·lular.

La biomassa de l’alga representa 0,2 g /m(pes sec). Sabent que la població sencera es renova per terme mig cada 5 dies (l’alga es reprodueix ràpidament), trobeu quina seria la producció neta anual.