La radiació com a condició i com a recurs – OBSERVA

El Sol no emet només llum sinó un conjunt de radiació molt més ampli.

Fixa’t amb la imatge que hi ha a continuació i intenta resoldre les següents qüestions:

1. De tota la radiació que emet el Sol quin percentatge diries que els éssers  vius en poden captar ?

2. Tota la radiacio és igualment energètica ? 

3. Si t’hi fixes veuràs que la radiació es representa amb una ona i aquesta ona té dues característiques que la identifiquen. Una està representada a la part de dalt de l’ona i l’altra a la part de baix. Quina és quina ? Amb quines unitats es mesura ? Quina relació té amb l’energia que conté l’ona ?

Especte de radiació electromagnètica del Sol

 

 

 

 

 

 

Existeixen plantes adaptades a més o menys llum. A continuació et mostrem un gràfic en què se’n representen tres espècies.

Sabries dir en què es diferencien cada una de les tres espècies representades ? Fixa’t bé en el que hi ha en els eixos i en la forma dels gràfics.

Taxa fotosintètica en funció de la intensitat de la llum.

 

 

 

 

 

 

Les tres imatges que tens tot seguit fan referència a un altre tipus d’adaptació a la llum.

Sabries dir en què consisteix ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La llum és prou important com perquè les espècies s’organitzin segons si la intensitat que els n’arriba és més o menys baixa. Un bon exemple (tal i com es veu a la imatge) és el de la zonació en altitud al bosc tropical.

Fixa’t també en els altres paràmetres mesurats que apareixen  a la imatge. Els trobes coherents ? penses que poden influenciar en la biocenosi ?

Bosc tropical plujós

 

 

 

 

 

 
Finalment et deixem dues imatges en què s’aprecia una eina molt utilitzada en l’estudi dels ecosistemes aquàtics. Al peu de la foto en tens el nom. Fes una breu recerca i descobreix quina funció té aquest disc.

Disc de Secchi
Mesura amb el disc de Secchi