La temperatura com a condició del biòtop

Observa les tres imatges i treu-ne conclusions pels apunts.