La velocitat del corrent – EXERCICI

Es va realitzar un experiment per descobrir l’efecte de la velocitat del corrent en la distribució de dues espècies de larves d’un insecte en un rierol:

a) Quan la velocitat del corrent era de 10cm/s, quantes larves de cada espècie es van trobar ?

b) Quina espècie és més abundant si el corrent és lent ? I si és ràpid ?

c) L’espècie A s’alimenta construint una forta xarxa en què queden atrapades restes d’animals i plantes. L’espècie B construeix una xarxa feble per atrapar petits invertebrats nedadors. Hi ha alguna relació entre la seva manera d’alimentar-se i la preferència per una determinada velocitat del corrent ?