Guineus i sargantanes – EXERCICI

A la gràfica s’han representat les temperatures corporals d’una guineu i d’una sargantana segons canvia la temperatura del medi:

a) Quina línia correspon a la sargantana ? Per què ?

b) Creus que és exacte dir que la sargantana té la “sang freda” ? per què ?