Formigues i saltamartins – EXERCICI

En una experiència de camp es van recol·lectar formigues i saltamartins d’una zona. Per cada exemplar capturat es va mesurar la temperatura del lloc on s’havia trobat.

Amb les dades obtingudes es van elaborar gràfiques:

a) Quins són els límits de tolerància de les formigues davant la temperatura ? i els dels saltamartins ?
b) Quina de les dues espècies és més tolerant respecte la temperatura ?