Imatges dels vacúols- OBSERVA

Et posem a continuació tres tipus de vacúols que veurem a classe. N’hi ha més però aquests ón els més destacats.

 

Malalties i lisosomes – INVESTIGA

Busca la relació existent entre una malaltia anomenada vulgarment “la malaltia dels miners” amb els lisosomes. A veure si te’n surts !

Si ho has aconseguit et proposem ara una altra investigació més simple. Quina relació té la síndrome de Hurler amb aquests orgànuls ?

Imatges sobre el RE – OBSERVA

A continuació tens algunes imatges sobre el reticle endoplasmàtic.

Posem ordre – Observa i anota

Si ara volguéssiu muntar un supermercat tindríeu molts articles com : Cols, mongetes,formatge, llet, tomates, iogurts, pantalons, colònia, detergent, sabates, culleres, api, aigua ,pomes, plats, escombra, desodorant,…

a) Primer de tot hauríeu de posar ordre. Com?

b) Fent servir aquest esquema i afegint les fletxes que calguin poseu ordre al supermercat.

c) Si no ho has fet abans, posa damunt de cada fletxa la característica en que t’has basat perfer el grup.

d) Has fet una classificació. Explica com ho has fet.

e) Quins articles s’assemblen més, els de la columna 2 o els de la 3?. Raona la resposta.

f) Has fet grups disposats jeràrquicament, es a dir, cada grup comprèn diferents grups d’ordre inferior cada cop més semblants o diferents?

 

Què és la biodiversitat? – Investiga

Sabies que a la biosfera hi ha entre 3 i 10 milions d’espècies d’éssers vius i que només s’ha descrit el 20% de totes les espècies?

Prepara un petit power point amb imatges d’éssers vius. Cal que hi apareguin 2 imatges de cada grup dels que tens a continuació:

Grup 1: Plantes / Grup 2: Insectes / Grup 3: Peixos / Grup 4: Mamífers / Grup 5: Rèptils / Grup 6: Algues /Grup 7: Bacteris / Grup 8: Amfibis.

Una vegada has acabat el power point, sabries definir la paraula biodiversitat? Fes una cerca per internet i afegeix un última diapositiva al power point on expliquis què és la biodiversitat. Recorda que has de fer servir les teves pròpies paraules per a definir-la.

Quan acabis el power point, el pots penjar al Pou “Biodiversitat”. Bona feina!

 

Posem ordre a la biodiversitat – POU

Com has pogut comprovar a les entrades anteriors, al nostre planeta hi ha molta biodiversitat. Per tant, hi hem de posar ordre. Per fer-ho, els científics han acordat unes normes i uns grups que són els que trobaràs en l’esquema que segueix:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escolta atentament les explicacions que et donarà la professora i pren apunts a la teva llibreta.

Ara, al vostre power, afegiu-hi el nom científic de cada ésser viu que heu trobat. Pengeu el power al pou anomenat “Biodiversitat”.

Què són i com s’obtenen els organismes modificats genèticament.

Un Organisme modificat genèticament (OMG) és un ésser viu que ha patit una transferència de gens ,és a dir, que s’ha introduït o s’ha eliminat en ell unes determinades característiques genètiques.

Aquests processos es realitzen a través de l’enginyeria genètica i es poden aplicar a organismes de qualsevol dels 5 Regnes.

L’home, en l’actualitat, els utilitza en el camps de la indústria, la medicina , l’agricultura i la ramaderia.

Com té lloc el procés de transferència de gens ?

De forma natural els bacteris intercanvien entre ells petits fragments de DNA. També molts virus injecten el seu material genètic en les cèl·lules que infecten. És per això que, quan es tracta d’introduir DNA en una cèl·lula , s’utilitzen virus o bacteris.

Cas 1 – Obtenció de bacteris que fabriquen insulina humana.

La primera aplicació d’aquestes tècniques va ser la introducció del gen de la insulina humana en un bacteri. El bacteri així modificat produeix la proteïna insulina. Mitjançant cultius microbiològics pot obtenir-se un nombre molt elevat d’aquestes bacteris, que proporcionen gran quantitat d’aquesta proteïna. Així és com les indústries farmacèutiques obtenen la insulina pels diabètics.

Cas 2 – El blat de moro amb insecticida incorporat.

El blat de moro és una planta molt utilitzada en la indústria alimentària. D’ella s’extreuen molts productes: el més comú és el mateix gra de la panotxa. Aquesta planta sol ser atacada per les larves d’un insecte que es denomina barrinador. Les larves del barrinador s’alimenten del teixit intern de la tija, cosa que produeix uns forats molt importants i que comporta una gran disminució de la producció de gra de les plantes.

Per tal de solucionar aquest inconvenient, els biòlegs han “inventat” l’anomenat blat de moro Bt; es tracta d’una espècie de blat de moro en la qual s’introdueix un gen. Aquest gen procedeix d’un bacteri denominat Bacillus thuringiensis (Bt). Aquest bacteri produeix una proteïna insecticida que destrossa els budells de les larves dels barrinadors.

Cas 3 – Els “supersalmons”

Una empresa que es dedica a la piscifactoria ha portat a terme unes investigacions amb salmons de l’Atlàntic (Salmó salar) que han conduït a l’obtenció d’un salmó transgènic.

El creixement dels salmons es deu a la influència de l’hormona del creixement (GH). La producció de l’hormona del creixement depèn de l’activació d’uns determinats gens i té lloc principalment durant els mesos d’estiu. El que ha fet aquesta empresa és afegir als ous dels salmons un gen aliè que s’integra a l’ADN propi i que fa que es produeixi hormona del creixement durant tot l’any. Els salmons que porten aquests gens són, per tant, salmons transgènics o salmons modificats genèticament.

En la presentació dels resultats d’una de les recerques els investigadors van mostrar la següent gràfica:

page17image8824

Les proves forenses i la biologia molecular – LLEGEIX

Tot seguit tens un breu article que explica de quina manera el DNA pot ajudar als forenses (medicina legal)  a fer la seva feina. Primer te’l llegeixes descarregant-los des d’aquí i després comentarem tots junts amb una mica més de detall algunes de les tècniques que se citen en l’article. Per fer-ho ens ajudarem d’algunes imatges que hem posat en aquesta mateixa entrada.

 

La meiosi: la garantia de la mescla perfecta !

La meiosi és un procés de divisió cel·lular que té lloc en tots els organismes que es reprodueixen sexualment. És absolutament necessari ja que en aquesta reproducció cel·lular les cèl·lules filles obtenen la meitat dels cromosmes que tenien les cèl·lules progenitores.  Aquestes cèl·lules amb la meitat de la dotació cromosòmica s’anomenen gàmetes i són les que en fussionar-se donen el zigot de nou amb la dotació cromosòmica completa.

Els organismes que fan reproducció assexual poden ser haploides o diploides, però els que fan reproducció sexual forçosament tenen fases del seu cicle biològic que són haploides (la meitat de la dotació cromosòmica) i d’altres en què són diploides (tota la dotació cromosòmica). Això complica el cicle biològic d’aquests darrers. Hi ha casos en què fins i tot cada una de les dues fases es pot observar a simple vista (és el cas de les molses i les falgueres), en el cas de fongs, vegetals i animals una de les dues fases passa desaparcebuda i no es veu a no ser que sigui amb un microscopi.

Les fases diploides se simbolitzen 2n i les haploides n.

En la meisoi està “la gràcia” de la reproducció sexual. Ja saps que la sexualitat és important perquè multiplica els canvis i per tant afavoreix l’evolució. Sense sexualitat les canvis genètics en les espècies serien deguts només a les mutacions.

En una de les fases de la meiosi té lloc el procés anomenat crossing-over en què es barreja la informació dels cromosomes homòlegs. Això fa que la informació que un individu passa als seus fills és una barreja de la dels seus dos progenitors.  La mescla està servida !

A continuació tens algunes imatges que t’ajudaran a comprendre aquest procés però és imprescindible que escoltis l’explicació del professor.

Comparació entre mitosi i meiosi

Inici del crossing-over (entrecreuament)

Procés i resultat del crossing-over

Per acabar et deixem la següent imatge que malgrat ser un acudit està molt relacionada amb el tema que estem estudiant.