TEORIA – Per fer a CASA

Activitat individual / Cal que a casa IMPRIMEIXIS el document i l’enganxis als apunts.

Llegeix el document i anota, amb llapis als apunts, tot allò que no hagis entès. Després imprimeix-lo i enganxa’l als apunts.

Un cop llegit mira el videotutorial que tens a sota del document que  t’ajudarà a entendre la darrera part del document.

Versió imprimible.

Explicació de l’embriogènesi