Classificació dels teixits – PENSA – Per fer a CLASSE

Cal fer-ho en els APUNTS (amb llapis) / Activitat per PARELLES

La histologia  fa una classificació dels teixits basant-se en el seu grau de diferenciació. En aquesta classificació hi ha dos grups de teixits: els poc diferenciats i els molt diferenciats. I dins de cada grup s’ordenen de menys a més diferenciat.

El que et demanem és que intentis fer aquesta classificació. Com ajuda t’afegim el nom de tots els teixits que has d’incloure en la classificació i la seva funció.

Per poder fer l’exercici però, és evident que has de conèixer el significat de les paraules en vermell del principi de l’entrada i que has d’anotar en  el teu diari.

  • el teixit ossi (serveix per formar estructures).
  • el teixits cartilaginós (serveix per formar estructures).
  • el teixit nerviós (serveix per captar estímuls i emetre respostes).
  • el teixit adipós (serveix com reserva energètica).
  • el teixit muscular (serveix per fer contraccions i extensions).
  • el teixit epitelial (serveix per recobrir superfícies i per segregar substàncies gràcies a constituir glàndules),
  • el teixit conjuntiu (serveix per unir òrgans interns).

Finalment entre tots farem una classificació dels teixits que anotaràs als APUNTS.