A la recerca de les glàndules endocrines – POU

Fes una recerca per la xarxa i troba una imatge de cada una de les glàndules endocrines del cos. Et suggerim que facis una taula de qautre columnes on a la primera posis el nom de la glàndula, a la segona la localització, a la tercera el nom d’alguna de les hormones que fabrica i finalment a la quarta, la imatge de la glàndula.

Una vegada enllestit ho penges al pou anomenat: Glàndules endocrines”.