Solut i disolvent – ANOTA

La major part de substàncis que s’utilitzen al laboratori es troben en forma de dissolució. La majoria de dissolucions estan formades només per dos components. Un dels components s’anomena SOLUT i l’altre DISOLVENT.

El solut és el que es troba en menys quantitat i podríem dir que és el que es DISOL dins de l’altre component. El disolvent en canvi és el que es troba en més quantitat i és el que DISOL al solut dintre seu.

Tant el solut com el disolvent poden estar en diferents estats.

Intenta esbrinar quin és l’estat de cada un dels soluts i disolvents de les següents dissolucions:

AIRE, FANG, CAFÈ AMB LLET, CIMENT, SÈRUM FISIOLÒGIC, ACER

 

Penseu alguna altra dissolució d’ús comu que hàgiu utilitzat alguna vegada.