Les diferències entre substàncies pures, mescles i dissolucions – INVESTIGA

A continuació tens un video molt senzill i instructiu que ens il·lustra sobre les diferències entre substàncies pures i mescles i més endavant entre les mescles homogènies i heterogènies. El mirarem amb atenció i es tracta que en el vostre diari de classe anoteu quines són aquestes diferències. Som-hi !