Substàncies pures, mescles i dissolucions – Apunts

A continuació trobaràs els apunts corresponent a l’apartat de substàncies pures, mescles i dissolucions que hem treballat fins ara. Et poden ajudar per completar els apunts a la llibreta de teoria i a la vegada per estudiar. Te’n recomanem una lectura detinguda per assegurar-te que has assolit tots els conceptes.