El SNC i les drogues (activitat 3) – OBSERVA I ANOTA

Ara que has investigat una mica, et demanarem que et llegeixis i analitzis  aquest document que explica el mecanisme d’acció de les drogues a nivell de la sinapsi. Pots contestar aquestes preguntes:

1.- Relacioneu els dibuixos A, B, C i D del Document 2 amb els mecanismes d’actuació de les drogues que es descriuen al Document 1.

2.- En quins casos, dels que presenten aquests documents, la comunicació entre neurones es veu activada i és superior que en condicions normals?

3.- En quins casos hi ha una disminució de comunicació entre neurones o no hi ha comunicació?

4.- Sabríeu justificar per què les drogues modifiquen la comunicació entre les neurones?

 

 

font: CDEC