El SNC i les drogues (activitat 4) – OBSERVA I ANOTA

Amb tot el què heu treballat, ara ja esteu en condicions de resoldre les preguntes que us han sorgit al llegir els diferents testimonis de les persones que les vostres companyes de segon han entrevistat per al seu treball de síntesi:

Quin és el mecanisme d’actuació de les drogues sobre el sistema nerviós? Si fan diferents efectes, vol dir que aquestes substàncies tenen diferents maneres d’actuar?

Per a cada una de les drogues escriviu un petit text on, segons el que expliqui el testimoni, deduïu si l’efecte de la droga consisteix a activar o a disminuir la comunicació entre les neurones i relacioneu-ho amb possibles mecanismes d’acció de la droga sobre la sinapsi.

  1. Cocaïna
  2. Pastilles i drogues de disseny
  3. Cànnabis
  4. Morfina
  5. Fàrmacs antidepressius, ansiolítics, somnífers…

 

 

font: CDEC