El SNC i les drogues (activitat 2) – OBSERVA I ANOTA

Per tal que pugueu arribar a resoldre aquesta “situació problema”, relacionada amb l’efecte d’algunes drogues, necessiteu, abans de res, investigar sobre el funcionament de les cèl·lules que formen part del sistema nerviós: les NEURONES.

  • Feu un dibuix d’una neurona i assenyaleu les diferents estructures.
  • Què són els impulsos nerviosos que transmeten les neurones?
  • En quin sentit transmeten les neurones els impulsos? Pinteu el sentit que es transmet l’impuls que heu fet anteriorment.
  • A través d’aquesta aplicació, fixa’t en el procés anomenat SINAPSI. Et demanem que a través del Google Drive, escriviu un text (que compartireu amb altres alumnes de la classe) on expliqueu de forma detallada en què consisteix aquest procés. Mireu d’escriure enunciats sintètics i clars, l’animació us ajudarà a ententre-ho.
font: CDEC