La diferenciació celular – VIDEO – Per veure a CLASSE

Mirarem el video TOTS JUNTS a la PDI i en farem comentaris que caldrà que anotis en els apunts.

El següent video il·lustra de manera molt gràfica la importància del procés de diferenciació cel·lular.