Transport actiu – EXPLIQUEM

EL PROFESSOR FARÀ LES EXPLICACIONS I ANIREM COMENTANT LES IMATGES I TEXTOS DE L’ENTRADA.

1. Per què ha d’existir un altre sistema de transport de molècules petites diferent del transport passiu ?

2. Té sentit el nom de “transport actiu” ?

Transportador actiu ATP-dependent

El transport actiu és sempre dependent d’energia. El cas més simple, que no vol dir el més freqüent, és el que es representa en la primera imatge on una determinada molècula (bola vermella) és introduïda a l’interior de la cèl·lula amb la despesa d’una molècula d’ATP.

Habitualment el que es produeix és l’acoblament de la molècula que es vol transportar en contra de gradient al transport d’una altra molècula que es mou a favor de gradient. I aquesta molècula en molts casos és el ió sodi o el ió potassi. En aquest cas una mateixa proteïna transportadora fa passar al seu través dues molècules (una en contra i l’altra a favor de gradient) produint-se el que s’anomena un cotransport.

Cotransport de sodi i glucosa

Només si el sodi entra a favor de gradient pot arrossegar una altra molècula que segurament ho fa en contra.

1. Per què pesnses que molt probablement la glucosa (representada en verd) entra en contra de gradient ?

2. Aquest sistema és sostenible ? és a dir pot durar sempre o s’aturarà per algun motiu ?

 

Aquest parell d’imatges (no facis cas de la proteïna que hi ha immersa en la membrana de la primera imatge) et pot ajudar a respondre la segona pregunta:

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuació et donem la solució a aquesta aparent paradoxa. Se soluciona gràcies a la presència d’una proteïna transportadora de membrana present a totes les cèl·lules i que és absolutament fonamental per la vida. S’anomena Na/K-ATPasa o si ho vols més senzill bomba de sodi i potassi.  Observa’n les imatge si descobreix-ne el funcionament. Si no ho captes sempre et queda el recurs de la xarxa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalment i per acabar aquesta llarga entrada, en la imatge que tens a continuació pots veure el treball conjunt d’una proteïna que cotransporta sodi i glucosa a la banda dreta de la cèl·lula i la bomba de sodi i potassi a la banda esquerra treballant coordinadament.

Cotransportador sodi dependent de glucosa

 

 

 

 

 

Per acabar, ara sí, un parell d’ imatges resum que pensem que et poden ser d’utilitat.