L’Oxigen com a recurs i algunes adaptacions – INTERPRETA

Ja saps que l’oxigen és un preuat recurs per a la majoria d’éssers vius. Ara voldríem que et fixessis en cada una de les següents imatges i/o gràfics i en traguessis conclusions.

En primer lloc observa el gràfic de la dreta i digues quina informació ens dóna i intenta trobar-hi una explicació coherent. En segon lloc observa bé el  gràfic de l’esquerra i intenta esbrinar quina relació té amb el fenòmen que has descobert amb el gràfic anterior. Potser et calgui descobrir què és l’eritropoyetina però ho trobaràs fàcilment.

 

 

 

 

 

 

 

L’oxigen és un gas soluble en aigua i la seva solubilitat depèn de la pressió i la temperatura. Quan més alta és la pressió del gas major és la solubilitat. Quant més alta és la temperatura del líquid menor és la solubilitat. Cerca com es diu aquesta llei física.  Vols veure-ho ?

La pressió no influeix gaire en els biòtops, però si la temperatura.

Amb les dades de la taula que tens a sota d’aquest paràgraf fes un gràfic de la concentració d’oxigen respecte la temperatura i digues si és el mateix viure en aigües fredes o en aigües més temperades.

Taula de concentració d’oxigen (ppm) en funció de la temperatura.

 

 

 

 

 

 

A continuació hi ha algunes imatges d’organismes especialment adaptats a viure en medis amb molt baixa concentració d’oxigen.

Quironòmids

Quironpomids en el seu hàbitat

Per què aquests organismes són tant vermells ? En sabries trobar alguna explicació coherent a partir del que ja saps ?