Introducció a la reproducció – Observa i anota

Necessitem nodrir-nos per continuar vius i també necessitem relacionar-nos amb l’exterior per poder aconseguir l’aliment, en canvi no necessitem reproduir-nos per sobreviure. La reproducció ens serveix per generar nous individus de la nostra espècie què continuïn vivint quan nosaltres ja estiguem morts. L’espècie humana presenta reproducció sexual amb dos tipus d’individus, els de sexe masculí o homes i els de sexe femení o dones.
En els humans la reproducció només és possible entre dos individus de diferent sexe. A més, com que la nostra espècie viu fora de l’aigua i les cèl·lules reproductores masculines necessiten nedar per arribar a la cèl·lula reproductora femenina, l’home presenta un òrgan reproductor especial capaç d’introduir les cèl·lules masculines dintre del cos de la dona i aquesta també presenta un òrgan especial per facilitar la còpula i després tot l’embaràs. D’altra banda, l’existència de plaer en les relacions sexuals, com també passa en l’alimentació, és un factor que l’evolució ha potenciat ja que ajuda molt a assegurar que els humans es reprodueixen i perpetuïn l’espècie.
Anota en els apunts: 
1. El text que has llegit parla de la reproducció sexual. Tambñe n’existeix un altre tipus que s’anomena reproducció assexual. Busca’n les diferències i pensa per què la majoria d’organismes es reprodueixen sexualment.