Forces de contacte i forces de distància – OBSERVA I ANOTA

A l’entrada anterior hem arribat a la conclusió que una força és una acció o influència capaç de modificar l’estat de moviment o repòs d’un cos o deformar-lo.

La força, per tant, sempre és una acció que exerceix un cos sobre un altre. Però els cossos es poden tocar (seran les forces de contacte) o bé mantenir-se’n separat (forces  a distància). Aquesta és una manera de classificar les forces.

Ara farem les experiències següents a classe:

A) Trenca trossets petits de paper. A part agafa un regle i frega’l amb la teva camiseta. Ara acosta el regle als trossets de paper. Què succeeix?

B) Arrosega una cadira. Després aixeca-la. Finalment posa’t de peu a sobre. Qui fa la força en cada cas?

C) Frega un globus amb la teva camiseta. Acosta-te’l als cabells. Què succeeix?

En cadascun dels casos anteriors, podries dir si la força és de contacte o a distància?

Busca un exemple més de cada tipus de força.