Què és un força? – INVESTIGA

Llegeix les frases següents:

“Cal tenir molta força per aixecar això”

“En Pere té més força que jo”

Fixa’t que les dues frases tenen en comú que apareix el concepte de força. És un concepte molt  important en la física que permet explicar i comprendre millor molts dels fenòmens observats en la natura. Ara,… definir què és força (i entendre-ho!) ja és més complicat.

Tot i que la paraula força forma part del llenguatge quotidià, costa fer-ne una definició. Entre tots provarem de fer-la.

Pas 1: Fes un llistat d’exemples de la vida quotidiana en què hi actuï una força.

Pas 2: Dels exemples que has pensat, ara digues qui ha d’aplicar la força, és a dir, la causa externa que la provoca.

Pas 3: Ara fes un llistat d’accions (verbs) que impliquin exercir una força damunt d’un cos.

Després de fer aquesta parada i pensar una miqueta, hauràs pogut observar que la força no es pot veure, però sí que podem observar-ne els efectes que produeix. Per exemple: Deformar cossos, trencar-los, augmentar o disminuïr la velocitat, canviar la direcció de moviment.

Pas 4: Pensa ara una força de la vida quotidiana que provoqui cadascun d’aquests efectes i apunta-ho a la teva llibreta.

Després de tot això, podries fer una definició de força? Prova-la d’escriure-la a la teva llibreta i ho comentem a classe.