L’acció de l’aigua (I) – INVESTIGA

Les aigües salvatges i els torrents són corrents d’aigua superficial que es produeixen després d’una pluja intensa o d’un ràpid desglaç de la neu. Tenen un alt poder erosiu que depèn del pendent pel qual discorren, del tipus de sòl i de la presència o no d’una coberta vegetal protectora.

Després de llegir aquest text respon:

1. Quina penses que és la diferència entre aigües salvatges i torrents ?
2. Per què el pendent té relació amb el poder erosiu ? i el tipus de sòl ?
3. Quin paper hi té la vegetació en tot plegat ?

Un torrent sol presentar tres trams que són:

Conca de______________; canal de _____________  i con de ______________.

Intenta buscar-ho per la xarxa a veure si trobes les tres paraules que falten.

Per acabar aquesta activitat et demanem que busquis quina diferència hi ha entre un torrent i un riu. Finalment busca tres imatges que il·lustrin l’aspecte d’un riu en cadascun dels seus trams. No estaria de més que les enganxessis als apunts.