Tipus de sediments-INVESTIGA

Existeixen quatre tipus de sediments, que són: Sediments detrítics, químics, bioquímics i orgànics.

Busca una mica d’informació! Llavors, omple aquesta taula a la teva llibreta.

Tipus de sediments Formació Exemples
Còdols
Precipitació de sals minerals
Ossos, closques…
Sediments orgànics