Les mesures de la concentració – ANOTA I PRACTICA

% en massa

(massa de solut/massa total de la dissolució)x100

% en volum

(volum del solut/volum total de la dissolució)x100

g/l (grams per litre)

grams de solut/litres totals de dissolució

Ara clica aquí i trobaràs alguns exercicis de concentracions per practicar. Recordes els factors de conversió ? Ara et seran molt útils !