Dinàmica interna i externa. Una lluita sense fi- INVESTIGA

Gràcies a les forces que tenen l’origen a l’interior de la Terra, sorgeixen muntanyes i volcans i es forma nova escorça que dóna lloc a les serralades. Aquests processos formen part del que s’anomena DINÀMICA INTERNA de la Terra.

Per altra banda, els agents que ara estudiem tenen el seu origen a l’exterior de la Terra i fan just el contrari. És a dir desgasten les muntanyes formades i trenquen les roques en fragments cada vegada més petits. Aquests processos formen part del que s’anomena DINÀMICA EXTERNA de la Terra.

Aquesta lluita entre la dinàmica interna i l’externa és el que fa que poguem parlar del cicle de les roques.

L’energia que forma nova escorça i noves muntanyes vé de l’interior de la Terra. Però d’on ve l’energia de la dinàmica externa ? Pensa-hi una estona a veure si ho descobreixes. Si vols una pista et diré que vé tota del mateix lloc !