Algunes representacions – PRACTICA

Ara que ja saps com es representen els enllaços covalents, almenys sobre el paper, seria qüestió de fer una mica de pràctica. Algunes són molt fàcils però d’altres es compliquen molt. A veure com se’t dóna…

Et proposem que representis les següents molècules que s’uneixen per mitjà d’un enllaç covalent.

N2; NH3; C2H6;  C4H10; CH4O; CCl4; C2H6O