El desenvolupament del zigot

Després de la fecundació, es dóna el desenvolupament del zigot.

Segons com sigui aquest desenvolupament, classifiquem els animals en: ovípar, ovovivípar o vivípar.

Busca el http://regretfulmorning.com/ diccionari el significat d’aquestes paraules i anota-ho cialis a la teva llibreta. Aquí en tens un!

Després, busca un exemple d’animal de cada tipus.