La reproducció sexual – OBSERVA

Mira aquest vídeo sobre la reproducció sexual dels animals. En ell s’hi expliquen una colla de conceptes importants. Escolta atentament (el vídeo està en anglès!)… i, després, intenta definir cadascuna d’aquestes paraules (caldrà que tradueixis) i pensa quina relació tenen amb la http://gardencare.uk.com reproducció sexual dels animals:

Sexual reproduction / Male reproductive cell (sperm) / Female reproductive cell (egg) / Fertilization / Internal fertilization / External fertilization.