Els límits del cos humà – Per fer a CLASSE

Activitat INDIVIDUAL / Lliurar-ho al   Clasroom

Llegeix amb atenció el següent document i confecciona un informe. En aquest informe hi ha d’haver un primer paràgraf que resumeixi allò que explica el text (COMPTE ! quan dic resum vull dir quatre o cinc línies que expliquin de què va el text). A continuació hi hauria d’haver una taula ben visual on es vegin reflectides aquelles dades més importants que explica el text.

Espereu a la propera classe per enviar-ho al clasroom, perquè abans m’agradaria poder-vos ajudar una mica.