El sistema muscular – OBSERVA I ANOTA

Quan es produeix un estímul, l’animal el capta per mitjà dels òrgans dels sentits. Els receptors envien la informació als centres coordinadors, que interpreten la informació i elaboren la resposta adequada, i envien els missatges als òrgans efectors, que són els que duen a terme les respostes. El sistema muscular és un dels encarregats de portar a terme les respostes que són en forma de moviment.

Els moviments més visibles són els desplaçaments. Tant els vertebrats com els invertebrats tenen diferents formes de desplaçar-se.

Observa aquest vídeo per veure els diversos tipus de desplaçaments en els animals. Apunta tot el que pensis que és interessant i ho comentarem a classe.