Com es relacionen els animals? – INVESTIGA

En els animals la funció de relació és coordinada, bàsicament pels sistemes nerviós i muscular i pels òrgans dels sentits.

Els òrgans dels sentits són receptors que estan agrupats i tenen la funció de percebre les condicions internes i externes. Cada òrgan del sentit està especialitzat en un tipus d’estímul.

Recordes quins tenim els vertebrats? I quins òrgans especialitzats les duen a terme?

En general quan més senzill és un organisme, més senzills són també els seus òrgans dels sentits.

Anem a comprovar-ho!

1- Busca on tenen localitzats el sentit del gust i de l’olfacte els artròpodes. Per què creus

que els hi serveix tenir-lo aquí?

2- On tenen el tacte els cargols?

3- Com detecten les serps a les seves preses? Sabies que fins i tot en la foscor poden

sentir la presència d’un animal viu?