La fecundació – Qüestionari

Llegeix i contesta:

Font imatge 

• A quina part de l’aparell reproductor femení seria possible que es trobés l’òvul de la fotografia?
• Quants espermatozoides fecunden l’òvul? Per què?
• Per què se’n produeixen tants?
• Per què generalment es produeix un sol òvul en cada ovulació?
• Quants dies pot viure un espermatozoide dins les vies genitals femenines?
• Quan pot ser fecundat l’òvul?