La nutrició i l’alimentació – PER FER A CLASSE – DIARI

Llegeix-te el document que tens aquí i a continuació respon les següents preguntes breus:

1- Quina és la diferència entre NUTRIENTS I ALIMENTS.
2- Com definiries el valor nutritiu d’un aliment ? Posa un exemple d’aliment amb valor nutritiu alt i un altre amb valor nutritiu baix.
3. – Què significa que un grup d’aliments estigui a un nivell o un altre de la piràmide alimentària ?4. – Perquè penses que la llet, els ous i les llavors són aliments complerts ? Què és un aliment complert ?
5. Quin tractament deu haver rebut una llet que a l’eqtiqueta posa que és UHT ?
6. Què són els additius i per a què serveixen ? Busca una imatge amb una etiqueta on apareguin additius.
7. Com s’obté un aliment transgènic ?

Cal que ho lliuris al classroom de teoria.