Difusió facilitada – INVESTIGA

Activitat per parelles / Cal que estigui en els apunts.

Quan el transport és passiu però, intervenen proteïnes transmembrana per fer-lo possible, parlem de difusió facilitada. A continuació tens les imatges de dos processos d’aquest tipus.

1. Què significa transport passiu ?

2. En què consisteixen les diferències entre els dos tipus de transport que es representen en aquestes imatges ?