Construint una xarxa tròfica

Realitza el següent exercici sobre xarxes tròfiques.

Amb les dades de la taula següent dibuixeu la xarxa tròfica d’un ecosistema marí. Indiqueu a quin nivell tròfic pertany cada grup d’organismes.

 Grups d’organismes Aliments
 Fitoplàncton  —————
 Algues  —————
 Zooplàncton  Fitoplàncton 
 Bivalves  Fitoplàncton, zooplàncton i algues
 Peixos  Fitoplàncton i zooplàncton
 Sèpies  Peixos i bivalves
 Crancs  Anèl·lids marins
 Anèl·lids marins  Algues
 Gavines  Crancs i peixos