Dividim-nos !

Ara que ja sabem què és un ecosistema, anem a analitzar-ne els seus elements i a veure com funcionen.

Aquesta tasca la farem dividint el grup i cada un de vosaltres serà expert en un tema.

Anem per parts:

a) A cada grup sou 4 persones (si el vostre grup és més petit, consulteu què cal fer a la professora). Cada persona s’encarregarà d’un d’aquests temes. Repartiu-vos-ho:

1-El biòtop

2-La biocenosi. 

3- Els nivells tròfics i les piràmides tròfiques.

4- Les cadenes i xarxes tròfiques. Fluctuacions en els ecosistemes.

b) Ara cada expert amb un tema, s’ajunta amb els experts del mateix tema dels altres grups. I us poseu junts per treballar.

c) Cada grup ha de fer una tasca que trobareu a l’apartat que comentem a continuació:

Grup 1, biòtop, aneu a l’apartat 4.2 del tema que estem fent.

Grup 2, biocenosi, aneu a l’apartat 4.3 del tema que estem fent.

Grup 3, nivells tròfics, aneu a l’apartat 4.4 del tema que estem fent.

Grup 4, cadenes i xarxes tròfiques, aneu a l’apartat 4.5 del tema que estem fent.

d) Un cop hagueu acabat la tasca explicareu el què heu après a la resta de la classe. Us ho heu de preparar a mode d’explicació oral, amb un power point, amb un glog, un prezi… com vulgueu! D’aquesta tasca, la professora en posarà una primera nota d’aquest tema.

e) Mentre cada grup d’experts parla, tots heu d’escoltar-los i  prendre apunts. Ells seran els professors!