Pràctica 3 – Càlcul del PEF

El pes específic foliar és un paràmetre que es mesura en ecologia i que ens pot donar força informació sobre les característiques d’una planta.

El PEF és la relació entre el pes sec de la fulla i la seva superfície. Això vol dir que les seves unitats seran unitats de massa dividies per unitats de superfície.

El que et proposem ara és que calculis el PEF d’algunes plantes. Cal que mesuris el PEF de diferents individus de la mateixa espècie i també d’espècies diferents.

A continuació caldrà que treguis conclusions sobre els resultats obtinguts. A més pots pensar quina informació ecològica ens pot donar el PEF.

No et diem com es calcula. A veure si a partir del material se t’acut com fer-ho (fixa’t que hi ha una dada curiosa que t’ha de fer pensar).

Mostres (fulles), tisores, folis (amb l’etiqueta del fabricant), balança.

Nota: tot i que el PEF s’ha de calcular en pes sec, per qüestions de temps ho farem en pes fresc.