Pràctica 18 – Mesura del pH

Aquesta pràctica es fa en dos dies, per tant l’informe no el podràs acabar fins que hagis fet les dues sessions.

Alguns aspectes que no et pots descuidar d’incloure a l’informe:

A l’apartat de fonament teòric:

1. Què és el pH ?
2. Quina és la seva escala ?
3.Què és una substància indicadora ? quines hem utilitzat ?

A l’apartat de resultats i discussió:

1. Cal incloure la taula del primer dia per poder interpretar els resultats del segon dia.
2.  Cal que es vegi bé com has deduï com era cada substància.

A l’apartat de conclusions:

1. Cal que quedi ben clar de quin tipus és cada mostra (àcid, bàsica o neutre); quina és la funció dels indicadors i què és el pH.