Pràctica 11 – Construïm la nostra dieta

La nostra dieta és equilbrada ?

Et proposem de treballar una mica els següents conceptes:

1. Càlcul de la taxa metabòlica basal. Pots fer-ho aplicant les següents equacions:

  • Home: 664,73 + (13,751 x massa (kg)) + (5,0033 x estatura (cm)) – (6,55 x edat (anys))
  • Dona: 655,1 + (9,463 x massa (kg)) + (1,8 x estatura (cm)) – (4,6756 x edat (anys))
  • Estaria molt bé que confecccionéssiu una fulla de càlcul (excel) per tota la classe.

2. Quanta energia de més necessitem si hem de fer una determinada activitat física ? Pots calcular-ho en aquesta adreça.

3. Quanta energia ingeriu en un dia en la vostra dieta habitual ? Ara necessitareu aquesta taula.

4. Dissenya una dieta que adeqüi les calories consumides amb les gastades.