I ara practica… ajustant reaccions – ANOTA

Un cop coneixes el concepte de reacció química, hauries de tenir clar que la matèria, no es crea ni es destrueix, sinó que es transforma. Això és el que anomenem el principi de conservació de la matèria. Tenint en compte això, posa’t a prova. En aquest enllaç  hi trobaràs una sèrie de reaccions que necessiten ser ajustades. Som-hi!

Per acabar de practicar una mica aquí tens unes quantes equacions quimiques per ajustar.