Les reaccions i l’energia -OBSERVA

Sempre que els reactius es transformen en els productes es produeix un intercanvi d’energia amb l’entorn. A vegades, perquè pugui tenir lloc la reacció, cal afegir energia. Aquesta energia s’agafa de l’entorn i entra a la reacció. Es tracta de les reaccions ENDOTÈRMIQUES.

A vegades en canvi, quan els reactius es transformen en productes sobra energia que es desprèn a l’entorn. Es tracta de REACCIONS EXOTÈRMIQUES.
Imagina que estàs fent una reacció en un tub d’assaig i en agafar el tub amb les mans notes que és fred. Quin tipus de reacció és ? per què ? i si el tub s’escalfa ? per què ?

Sabries posar algun exemple de reacció exotèrmica ?