Pràctica 5 – La contracció muscular

Aquesta vegada dividirem la pràctica en dos apartats diferents. En aquest document hi trobaràs dues parts diferenciades. En primer lloc et plantegem que duguis a terme una experiència per comprovar la fatiga dels músculs. Segueix el guió amb atenció perquè el més important serà com interpretes els resultats. En segon lloc, et proporcionem les dades d’un experiment que s’ha fet però que està incomplert. Et demanem doncs, que el completis amb el que saps i amb les indicacions que trobaràs al propi document. Endavant!