Pràctica 6 – Observació d’un frotis de sang

Alguns consells per realitzar l’informe:

1. A la part de fonament teòric podries posar-hi una mínima informació sobre els tipus de cèl·lules sanguínies i la seva quantitat. També podries assabentar-te de com funciona la tinció GIEMSA.

2. Descriu amb exactitud tots els punts del procés de preparació. Estaria bé que hi afegissis alguna fotografia que hagis fet al laboratori. Tant de les diferents fases per fer la preparació com del resultat de l’observació.

2. No oblidis anotar l’augment amb què hem realitzat les diferents observacions

3. Has vist leucòcits ? amb quina proporció ? i plaquetes ? per què ? (Tot això són elements que pots posar a l’apartat de discussió).

4. Pots comparar les fotografies obtingudes amb la nostra càmara amb les que hi ha a internet.

Estaria bé que incloguis al al teu informe les fotografies de les observacions degudament identificades (augments, què hi identifiques, etc.)