Pràctica 1- Determinació del contingut hídric

Alguns consells per realitzar l’informe de la pràctica:

1. Anoteu els resultats de tots els grups al laboratori. Això us permetrà fer mitjanes amb els resultats de tots els grups i comparar-los.

2. Compte a l’hora de decidir si tareu el recipient o bé el peseu i anoteu la mesura en un paper.

3. És important fraccionar (tallar-la en trossos petits) la mostra ? per què ?

4. A la part de fonament teòric seria bo d’explicar què és el pes fresc, què és el pes sec i què són les cendres.

5. Compareu els resultats dels diferents grups per la mateixa mostra i en cas que no coincideixin expliqueu a què poden ser degudes les diferències.

6. Compareu dins d’un mateix grup (el vostre) les diferències de contingut hídric que apareixen entre les diferents mostres i si coincideixen o no amb les esperades (és lògic que les fulles tinguin més aigua que l’arròs ? per què ?