La caiguda lliure – CONSELLS PER A L’INFORME

Alguns consells per fer l’informe:

1. Caldria que, a la part de fonament teòric (o procediments), escrivissis la fórmula utilitzada i fessis també una mica d’explicació sobre què és l’acceleració i què significa el concepte de “caiguda lliure”.

2. Recorda que no has de calcular l’acceleració de només una bola sinó de tots els objectes de diferent massa per poder comprovar si l’acceleració de cada un d’ells és igual o diferent i per tant descobrir si la massa influeix o no en la caiguda.

3. A l’apartat de resultats no posis només el resultat de l’acceleració sinó també les mesures de temps i la mitjana. NO ET DEIXIS LES UNITATS !

4. Segurament que els resultats obtinguts no coincideixen exactament amb els esperats. Seria bo que a l’apartat de discussió expliquessis a què poden ser degudes les diferències.